TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § 
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. 
Laatimispäivä 2.2.2017

Rekisterinpitäjä 
Kuvamuisto Oy

Rekisteriasioista vastaava henkilö 
Johannes Heikkilä 
Kuvamuisto Oy
Kutomotie 9 C
00380 Helsinki 
Puh. 0400 717208 (pvm/mpm)

Rekisterin nimi 
Kuvamuisto Oy:n asiakastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus 
Ylläpitää Kuvamuisto Oy:n asiakastietoja asiakassuhteiden hoitoa varten. 

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältönä on asiakkaan nimi, osoite- ja muut yhteystiedot sekä asiakkaan tilaamat tuotteet ja palvelut.

Säännönmukaiset tietolähteet 
Tietolähteinä ovat asiakkaan ilmoittamat tiedot, sekä asiakassuhteen aikana muutoin kertyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Kuvamuisto Oy ei luovuta eikä siirrä asiakastietorekisterissään olevia tietoja muuhun kuin perintään, sekä pyydettäessä asianosaisille ja viranomaiskäyttöön.
Rekisterin suojauksen periaatteet 
A. Manuaalinen aineisto 
Manuaalisen aineiston, lähinnä tilauslomakkeiden, tultua Kuvaverkkoon, ne tallennetaan tietojärjestelmiin ja hävitetään asianmukaisella tavalla. 
B. Tietojärjestelmiin talletetut tiedot 
Tiedot säilytetään käyttöoikeuksiltaan rajoitetussa tietojärjestelmässä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Asianomainen tai tämän asiamies voi milloin tahansa tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa ottamalla yhteyttä Kuvamuiston asiakaspalveluun, asiakaspalvelu(at)kuvamuisto.fi tai puh. 044 010 1565.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen 
Asianomainen tai tämän asiamies voi milloin tahansa pyytää korjausta rekisterissä oleviin tietoihin ottamalla yhteyttä Kuvamuiston asiakaspalveluun, asiakaspalvelu(at)kuvamuisto.fi tai puh. 044 010 1565.

Pyydä tarjous taikka vinkkaa kuvauskohde!

Tarjouspyyntö ei sido teitä mihinkään. Toiminta-alueemme on koko Suomi.